Překlady

  • Překlady obecných a odborných textů: propagační materiály, příručky, návody, diplomové práce, certifikáty, webové stránky, technické manuály a zprávy, projektová dokumentace, odborné články, materiály pro orgány Evropské unie a další
  • Překlady obchodních dokumentů: obchodní korespondence, výroční zprávy, zprávy z auditů, účetní výkazy a další
  • Překlady do více než 50 jazyků
  • Krátké dodací lhůty. Překlady do 5 normostran provádíme ve většině případů do 24 hodin, a to bez příplatku.
  • Klademe velký důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu servisu.
  • Zakázky svěřujeme zkušeným, léty prověřeným a pečlivě voleným spolupracovníkům, kteří se specializují na konkrétní obor.
  • Díky různorodému zaměření našich kolegů pokrýváme široké spektrum oblastí, a to nejen v kombinaci čeština – cizí jazyk, ale také v kombinaci cizí jazyk – cizí jazyk.
  • Stylistické a gramatické úpravy českých textů
  • Korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími
  • Překlady se soudním ověřením