Překlady

· Překlady obecných a odborných textů: propagační materiály, příručky, návody, diplomové práce, certifikáty, webové stránky, technické manuály a zprávy, projektová dokumentace, odborné články, materiály pro orgány Evropské unie a další

· Překlady obchodních dokumentů: obchodní korespondence, výroční zprávy, zprávy z auditů, účetní výkazy a další

· Překlady do více než 50 jazyků

· Krátké dodací lhůty. Překlady do 5 normostran provádíme ve většině případů do 24 hodin, a to bez příplatku.

· Klademe velký důraz na vysokou kvalitu a profesionalitu servisu.

· Zakázky svěřujeme zkušeným, léty prověřeným a pečlivě voleným spolupracovníkům, kteří se specializují na konkrétní obor.

· Díky různorodému zaměření našich kolegů pokrýváme široké spektrum oblastí, a to nejen v kombinaci čeština – cizí jazyk, ale také v kombinaci cizí jazyk – cizí jazyk.

· Stylistické a gramatické úpravy českých textů

· Korektury cizojazyčných textů rodilými mluvčími

· Překlady se soudním ověřením

 

 

Jazykové certifikáty

Online studium

25 let praxe